ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY (13-18 LAT)

Alma Mater - Szkoła Języków Obcych

ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY (13-18 LAT)

Najważniejsze informacje

Organizator Alma Mater - Szkoła Języków Obcych
Miejsce ul. Fieldorfa „Nila” 9, piętro I

Kontakt

Cykl kursów dla młodzieży rozpoczyna się od poziomu zerowego i kończy na poziomie zaawansowanym.

Celem kursów jest opanowanie efektywnego komunikowania się w języku obcym, w mowie i piśmie oraz jednoczesne przygotowanie do egzaminów nadających certyfikaty językowe i do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY i MATURALNEGO.

Koncepcja kursów uwzględnia bieżące potrzeby i zainteresowania tej grupy wiekowej. Zajęcia prowadzone są na podstawie naszych specjalnie opracowanych programów, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych materiałów i multimedialnych pomocy naukowych.

Każdy kurs roczny liczy 120 – 124 godziny lekcyjne i stanowi jeden poziom zaawansowania. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie września i października, kończą w czerwcu. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 190min.

Rodzice otrzymują semestralne raporty o postępach w nauce jak również zapraszani są na osobiste spotkania z nauczycielem prowadzącym. Szkoła na bieżąco informuje Rodziców na temat frekwencji i zaangażowania słuchacza.